081-8684466, 061-5475545
pmpremiumgroup9@hotmail.com

ปากกาออยล์เจล

ปากกาออยล์เจลนำเข้า เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย เป็นพรีเมียมแจกในราคาย่อมเยาว์ คุณภาพหมึกออยล์เจล 0.5 มล. มีสต๊อคพร้อมส่ง 3 วัน บริการวางแบบโลโก้ จัดวางอาร์ตเวิร์คฟรี สกรีนข้อความทุกตัวอักษรคมชัดทุกด้าม
ปากกา ออยล์เจล 1010D

ปากกา ออยล์เจล 1010D

ปากกาออยล์เจล PMO 1010D ด้ามอลูมิเนียมชุบสี เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน
ปากกา ออยล์เจล 1010S

ปากกา ออยล์เจล 1010S

ปากกาออยล์เจล PMO 1010S ด้ามพลาสติก เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน
ปากกา ออยล์เจล 5954A

ปากกา ออยล์เจล 5954A

ปากกาออยล์เจล PMO5954A ด้ามพลาสติกสีขาว เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน
ปากกา ออยล์เจล PMO 1005

ปากกา ออยล์เจล PMO 1005

ปากกาออยล์เจล PMO 1005 ด้ามอลูมิเนียมชุบสี เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี
ปากกา ออยล์เจล PMO 6958

ปากกา ออยล์เจล PMO 6958

ปากกาออยล์เจล PMO 6958 เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน
ปากกา ออยล์เจล PMO8080

ปากกา ออยล์เจล PMO8080

ปากกาออยล์เจล PMO 8080 ด้ามอลูมิเนียมชุบสี เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี
ปากกาออยล์เจล PMO 1008D

ปากกาออยล์เจล PMO 1008D

ปากกาออยล์เจล PMO 1008D เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน
ปากกาออยล์เจล PMO 1019G

ปากกาออยล์เจล PMO 1019G

ปากกาออยล์เจล PMO 1019G ด้ามอลูมิเนียมชุบสี เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง7วัน
ปากกาออยล์เจล PMO 201

ปากกาออยล์เจล PMO 201

ปากกาออยล์เจล PMO201 เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน
ปากกาออยล์เจล PMO 4764A

ปากกาออยล์เจล PMO 4764A

ปากกาออยล์เจล PMO 4764A ด้ามพลาสติกสีขาว เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน
ปากกาออยล์เจล PMO 5009

ปากกาออยล์เจล PMO 5009

ปากกาออยล์เจล PMO 5009 เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน
ปากกาออยล์เจล PMO 5734D

ปากกาออยล์เจล PMO 5734D

ปากกาออยล์เจล PMO 5734D เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน