081-8684466, 061-5475545
pmpremiumgroup9@hotmail.com

ปากกาออยล์เจล

ปากกาออยล์เจลนำเข้า เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย เป็นพรีเมียมแจกในราคาย่อมเยาว์ คุณภาพหมึกออยล์เจล 0.5 มล. มีสต๊อคพร้อมส่ง 3 วัน บริการวางแบบโลโก้ จัดวางอาร์ตเวิร์คฟรี สกรีนข้อความทุกตัวอักษรคมชัดทุกด้าม
ปากกา ออยล์เจล 1010D

ปากกา ออยล์เจล 1010D

ปากกาออยล์เจล PMO 1010D ด้ามอลูมิเนียมชุบสี เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน
ปากกา ออยล์เจล 1010S

ปากกา ออยล์เจล 1010S

ปากกาออยล์เจล PMO 1010S ด้ามพลาสติก เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน
ปากกา ออยล์เจล 5954A

ปากกา ออยล์เจล 5954A

ปากกาออยล์เจล PMO5954A ด้ามพลาสติกสีขาว เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน
ปากกา ออยล์เจล PMO 6958

ปากกา ออยล์เจล PMO 6958

ปากกาออยล์เจล PMO 6958 เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน
ปากกา ออยล์เจล PMO8080

ปากกา ออยล์เจล PMO8080

ปากกาออยล์เจล PMO 8080 ด้ามอลูมิเนียมชุบสี เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง7วัน
ปากกาออยล์เจล PMO 1008D

ปากกาออยล์เจล PMO 1008D

ปากกาออยล์เจล PMO 1008D เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน
ปากกาออยล์เจล PMO 1019G

ปากกาออยล์เจล PMO 1019G

ปากกาออยล์เจล PMO 1019G ด้ามอลูมิเนียมชุบสี เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง7วัน
ปากกาออยล์เจล PMO 201

ปากกาออยล์เจล PMO 201

ปากกาออยล์เจล PMO201 เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน
ปากกาออยล์เจล PMO 4764A

ปากกาออยล์เจล PMO 4764A

ปากกาออยล์เจล PMO 4764A ด้ามพลาสติกสีขาว เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน
ปากกาออยล์เจล PMO 5009

ปากกาออยล์เจล PMO 5009

ปากกาออยล์เจล PMO 5009 เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน
ปากกาออยล์เจล PMO 5734D

ปากกาออยล์เจล PMO 5734D

ปากกาออยล์เจล PMO 5734D เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน
ปากกาออยล์เจล PMO 5927A

ปากกาออยล์เจล PMO 5927A

ปากกาออยล์เจล PMO 5927A ด้ามพลาสติก เขียนลืนเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง7วัน