การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

           1.  เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว  โปรดตรวจสอบจำนวน  สี  ประเภทสินค้า และความสมบูรณ์ของสินค้าทันที
           2.  หากสินค้าที่รับสั่งผลิต หรือสกรีนงาน ไม่ตรงกับงานปรู๊ฟสินค้าก่อนการผลิต  โปรดติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ทันที
           3.  โปรดถ่ายภาพสินค้าที่มีปัญหา และส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อประกอบในการพิจารณา
           4.  สินค้าจะมีระยะเวลาในการรับประกันแตกต่างกันออกไป  โปรดตรวจสอบระยะเวลารับประกันจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย