081-8684466, 061-5475545
pmpremiumgroup9@hotmail.com

ปากกาโลหะ

ปากกาโลหะ บริการพร้อมสกรีน หรือเลเซอร์โลโก้
ปากกาโลหะ 032036D-3

ปากกาโลหะ 032036D-3

ปากกาโลหะหมึกลูกลื่นด้ามบิด 032036D-3 ด้ามโลหะสีเงิน ปลายมียางจับ บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนโลโก้ฟรี
ปากกาโลหะ 0320370D-3

ปากกาโลหะ 0320370D-3

ปากกาโลหะหมึกลูกลื่นด้ามบิด ด้ามโลหะสีเงิน ปลายมียางจับ บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนโลโก้ฟรี
ปากกาโลหะ 2290B

ปากกาโลหะ 2290B

ปากกาโลหะลูกลื่น ตัวด้ามสีดำด้าน ดีไซน์คลิปเว้า บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค บริการสกรีนสกรีนโลโก้ฟรี
ปากกาโลหะ 908

ปากกาโลหะ 908

ปากกาโลหะ908 ลูกลื่นด้ามบิด บริการสกรีนฟรี
ปากกาโลหะ D820R

ปากกาโลหะ D820R

ปากกาโลหะหมึกซึม บริการสกรีนโลโก้ หรือ เลเซอร์โลโก้
ปากกาโลหะ RP5006

ปากกาโลหะ RP5006

ปากกาโลหะหมึกซึม มีให้เลือกสีน้ำเงิน และสีดำ บริการสกรีนโลโก้ หรือเลเซอร์ชื่อฟรี
ปากกาโลหะA26C

ปากกาโลหะA26C

ปากกาโลหะหมึกลูกลื่น stylus ใช้ทัชโทรศัพท์สมาทโฟน บริการสกรีนโลโก้ฟรี
ปากกาโลหะA26D

ปากกาโลหะA26D

ปากกาโลหะหมึกลูกลื่น stylus บริการสกรีนโลโก้ฟรี
ปากกาโลหะD820B

ปากกาโลหะD820B

ปากกาโลหะลูกลื่น บริการสกรีนโลโก้ หรือ เลเซอร์โลโก้
ปากกาโลหะคริสตัลสีน้ำเงิน

ปากกาโลหะคริสตัลสีน้ำเงิน

ปากกาโลหะคริสตัลสีน้ำเงิน ไส้ลูกลื่น0.7 mm. บริการสกรีนโลโก้ฟรี
ปากกาโลหะคริสตัลสีเทา

ปากกาโลหะคริสตัลสีเทา

ปากกาโลหะคริสตัลสีน้ำเงิน ไส้ลูกลื่น0.7 mm. บริการสกรีนโลโก้ฟรี