081-8684466, 061-5475545
pmpremiumgroup9@hotmail.com

นาฬิกาแขวน

คุณสมบัติ เป็นนาฬิกาแขวนผนังขนาด 12 นิ้ว เป็นนาฬิกาเดินเรียบ เครื่องไต้หวัน บริการวางแบบโลโก้ จัดวางอาร์ตเวิร์ค สกรีนฟรี ปรู๊ฟงานตัวอย่างก่อนสกรีนจริง
นาฬิกาแขวนผนัง  No.6305-1

นาฬิกาแขวนผนัง No.6305-1

นาฬิกาแขวนผนัง ขนาดหน้าปัด 12 นิ้ว ขอบพ่นสเปรย์สีเงิน เข็มนาฬิกาเดินเรียบ บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง7วัน
นาฬิกาแขวนผนัง No.5406

นาฬิกาแขวนผนัง No.5406

นาฬิกาแขวนผนัง ขนาดหน้าปัด 10 นิ้ว ขอบเป็นวัสดุุพลาสติก เข็มนาฬิกาเดินเรียบ บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี
นาฬิกาแขวนผนัง No.5754สีทอง

นาฬิกาแขวนผนัง No.5754สีทอง

นาฬิกาแขวนผนัง ขนาดหน้าปัด14นิ้ว กรอบกลมสีทอง เข็มนาฬิกาเดินเรียบ บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี
นาฬิกาแขวนผนัง No.5754สีทอง

นาฬิกาแขวนผนัง No.5754สีทอง

นาฬิกาแขวนผนัง ขนาดหน้าปัด 14นิ้ว กรอบกลมสีเงิน เข็มนาฬิกาเดินเรียบ บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี
นาฬิกาแขวนผนัง No.5833

นาฬิกาแขวนผนัง No.5833

นาฬิกาแขวนผนัง ขนาดหน้าปัด14นิ้ว กรอบกลมสีแดง เข็มนาฬิกาเดินเรียบ บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี
นาฬิกาแขวนผนัง No.5836

นาฬิกาแขวนผนัง No.5836

นาฬิกาแขวนผนัง ขนาดหน้าปัด 12 นิ้ว ขอบชุบทองเงา เข็มนาฬิกาเดินเรียบ บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี
นาฬิกาแขวนผนัง No.6305-3

นาฬิกาแขวนผนัง No.6305-3

นาฬิกาแขวนผนัง ขนาดหน้าปัด 12 นิ้ว ขอบพ่นสเปรย์สีเงิน เข็มนาฬิกาเดินเรียบ บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี
นาฬิกาแขวนผนัง No.6305-4

นาฬิกาแขวนผนัง No.6305-4

นาฬิกาแขวนผนัง No.6305-4 ขนาดหน้าปัด 12 นิ้ว ขอบพ่นสเปรย์สีเงิน เข็มนาฬิกาเดินเรียบ บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี
นาฬิกาแขวนผนัง No.6305-5

นาฬิกาแขวนผนัง No.6305-5

นาฬิกาแขวนผนัง No.6305-5 ขนาดหน้าปัด 12 นิ้ว ขอบพ่นสเปรย์สีเงิน เข็มนาฬิกาเดินเรียบ บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี
นาฬิกาแขวนผนัง No.6305-8

นาฬิกาแขวนผนัง No.6305-8

นาฬิกาแขวนผนัง No.6305-8 ขนาดหน้าปัด 12 นิ้ว ขอบสีขาว เข็มนาฬิกาเดินเรียบ บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี
นาฬิกาแขวนผนัง No.8014

นาฬิกาแขวนผนัง No.8014

นาฬิกาแขวนผนัง ขนาดหน้าปัด 14 นิ้ว กรอบกลมสีเขียว เข็มนาฬิกาเดินเรียบ บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี
นาฬิกาแขวนผนังรุ่น 6305-2

นาฬิกาแขวนผนังรุ่น 6305-2

คุณสมบัติ เป็นนาฬิกาแขวนผนังขนาด 12 นิ้ว เป็นนาฬิกาเดินเรียบ เครื่องไต้หวัน บริการวางแบบโลโก้ จัดวางอาร์ตเวิร์ค สกรีนฟรี ปรู๊ฟงานตัวอย่างก่อนสกรีนจริง