081-8684466, 061-5475545
pmpremiumgroup@hotmail.com

Post It 3M

คุณสมบัติ เป็นกระดาษโน๊ตกาวในตัว ติดแน่นทนนาน ลอกออกง่าย เอกสารไม่เสียหาย ติดซ้ำได้หลายๆ ครั้ง บริการวางแบบโลโก้ จัดวางอาร์ตเวิร์ตฟรี ปรู๊ฟงานตัวอย่างก่อนพิมพ์จริง
โพสต์อิท3M No.1

โพสต์อิท3M No.1

กระดาษโน๊ตแบบมีกาวคุณภาพ 3M ประกอบด้วยขนาด 3x4 นิ้ว , 2x3 นิ้ว และเทปแฟลกซ์
โพสต์อิท3M No.2

โพสต์อิท3M No.2

กระดาษโน๊ตแบบมีกาวคุณภาพ 3M ประกอบด้วยขนาด 3x4 นิ้ว และ 2x3 นิ้ว (2 )
โพสต์อิท3M พรีเมียม No.3

โพสต์อิท3M พรีเมียม No.3

กระดาษโน๊ตแบบมีกาวคุณภาพ 3M ประกอบด้วยขนาด 3x4 นิ้ว , 3x3 นิ้ว, 2x3 นิ้ว , 1x3 นิ้ว, และเทปแฟลกซ์
โพสต์อิท3M พรีเมียม No.4

โพสต์อิท3M พรีเมียม No.4

กระดาษโน๊ตแบบมีกาวคุณภาพ3M ประกอบด้วยขนาด 3x3 นิ้ว , 2x3 นิ้ว , 1x3 นิ้ว, และเทปแฟลกซ์
โพสต์อิท3Mพรีเมียม No.5

โพสต์อิท3Mพรีเมียม No.5

กระดาษโน๊ตแบบมีกาวคุณภาพ3M ประกอบด้วยขนาด 3x4 นิ้ว, 3x3 นิ้ว, 2x3 นิ้ว , 1x3 นิ้ว, เทปแฟลกซ์