081-8684466, 061-5475545
pmpremiumgroup9@hotmail.com

ปากกาพร้อมกล่อง

ชุดกิ๊ฟเซทปากกาพร้อมกล่อง
Gift set3

Gift set3

ปากกาโลหะRoller Ball Pen พร้อมกล่องกิ๊ฟเซท บริการสกรีนโลโก้ หรือบริการเลเซอร์
Gift set4

Gift set4

ชุดกิ๊ฟเซทปากกาโลหะหมึกซึม และปากกาลูกลื่น พร้อมบรรจุกล่องหรู บริการสกรีนโลโก้ สินค้าพร้อมส่ง 7 วัน
Gift set4-1

Gift set4-1

ปากกาหมึกซึมด้ามดำพร้อมกล่องหรู สามารถสกรีนโลโก้ที่ปากกา สต๊อคพร้อมส่ง 7วัน
Gift set4-2

Gift set4-2

ปากกาโลหะลูกลื่นด้ามบิด บริการสกรีนโลโก้ พร้อมกล่องหรู สินค้าพร้อมส่่ง 7 วัน
ปากกา3IN1สีขาวพร้อมกล่องใสสีขาว

ปากกา3IN1สีขาวพร้อมกล่องใสสีขาว

ปากกา3IN1 คุณสมบัติปากกาลูกลื่นหมึกน้ำเงิน 0.7มล. ไฟฉาย stylus ด้ามสีขาว พร้อมกล่องใสสีขาว บริการสกรีนโลโก้ฟรี
ปากกา3IN1สีขาวพร้อมกล่องใสสีดำ

ปากกา3IN1สีขาวพร้อมกล่องใสสีดำ

ปากกา3IN1 คุณสมบัติปากกาลูกลื่นหมึกน้ำเงิน 0.7มล. ไฟฉาย stylus ด้ามสีขาว พร้อมกล่องใสสีดำ บริการสกรีนโลโก้ฟรี
ปากกา3IN1สีดำพร้อมกล่องใสสีขาว

ปากกา3IN1สีดำพร้อมกล่องใสสีขาว

ปากกา3IN1 คุณสมบัติปากกาลูกลื่นหมึกน้ำเงิน 0.7 มล. ไฟฉาย stylus ด้ามสีดำ พร้อมกล่องใสสีขาว บริการสกรีนโลโก้ฟรี
ปากกา3IN1สีดำพร้อมกล่องใสสีดำ

ปากกา3IN1สีดำพร้อมกล่องใสสีดำ

ปากกา3IN1 คุณสมบัติปากกาลูกลื่นหมึกน้ำเงิน 0.7มล. ไฟฉาย stylus ด้ามสีดำ พร้อมกล่องใสสีดำ บริการสกรีนโลโก้ฟรี
ปากกา3IN1สีน้าเงินพร้อมกล่องใสสีขาว

ปากกา3IN1สีน้าเงินพร้อมกล่องใสสีขาว

ปากกา3IN1 คุณสมบัติปากกาลูกลื่นหมึกน้ำเงิน 0.7มล. ไฟฉาย stylus ด้ามสีน้ำเงิน พร้อมกล่องใสสีขาว บริการสกรีนโลโก้ฟรี
ปากกา3IN1สีน้าเงินพร้อมกล่องใสสีดำ

ปากกา3IN1สีน้าเงินพร้อมกล่องใสสีดำ

ปากกา3IN1 คุณสมบัติปากกาลูกลื่นหมึกน้ำเงิน 0.7มล. ไฟฉาย stylus ด้ามสีน้ำเงิน พร้อมกล่องใสสีดำ บริการสกรีนโลโก้ฟรี
ปากกา3IN1สีเงินพร้อมกล่องใสสีขาว

ปากกา3IN1สีเงินพร้อมกล่องใสสีขาว

ปากกา3IN1 คุณสมบัติปากกาลูกลื่นหมึกน้ำเงิน 0.7มล. ไฟฉาย stylus ด้ามสีเงิน พร้อมกล่องใสสีขาว บริการสกรีนโลโก้ฟรี
ปากกา3IN1สีเงินพร้อมกล่องใสสีดำ

ปากกา3IN1สีเงินพร้อมกล่องใสสีดำ

ปากกา3IN1 คุณสมบัติปากกาลูกลื่นหมึกน้ำเงิน 0.7 มล. ไฟฉาย stylus ด้ามสีเงิน พร้อมกล่องใสสีดำ บริการสกรีนโลโก้ฟรี