081-8684466, 061-5475545
pmpremiumgroup9@hotmail.com

แฟ้มสอดงานพิมพ์ออฟเซท 4 สี

เป็นแฟ้มเก็บเอกสาร จัดเก็บเอกสารได้เป็นระเบียบ สะดวกแก่การค้นหา
แฟ้มA4  พิมพ์ออฟเซท4สี (1)

แฟ้มA4 พิมพ์ออฟเซท4สี (1)

แฟ้มสอดเอกสารแบบพิมพ์ออฟเซท4สี บริการจัดวางรูปแบบ แต่จะต้องมีfile ai มาด้วย
แฟ้มa4 พิมพ์ออฟเซท4สี (2)

แฟ้มa4 พิมพ์ออฟเซท4สี (2)

แฟ้มสอดเอกสารA4 แบบพิมพ์ออฟเซท4 สี บริการวางแบบอาร์ตเวิร์ค แต่จะต้องมีfile ai ด้วย