081-8684466, 061-5475545
pmpremiumgroup9@hotmail.com

คลิปหนีบกระดาษ

คลิปหนีบกระดาษ

คลิปหนีบกระดาษ

ใช้สำหรับหนีบเอกสาร และยังสามารถสกรีนโลโก้ โฆษณาได้เป็นอย่างดี
คลิปหนีบกระดาษโน๊ต ที่วางคลิป

คลิปหนีบกระดาษโน๊ต ที่วางคลิป

คลิปหนีบกระดาษ ที่วางคลิป เหมาะสำหรับตั้งบนโต๊ะทำงาน หนีบกระดาษโน๊ตข้อความเตือนความจำได้อย่างดี พร้อมที่วางคลิป บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานฟรี
คลิปหนีบป้าย

คลิปหนีบป้าย

คลิปหนีบป้ายขนาด ตัวหนีบกว้าง 8 ซม. สูง15 ซม. ฐานแป้น 9 ซม. สีขาว ใช้สำหรับหนีบป้ายราคา หรือโน๊ต เมนูอาหาร