คลิปหนีบป้าย

คลิปหนีบป้ายขนาด ตัวหนีบกว้าง 8 ซม. สูง15 ซม. ฐานแป้น 9 ซม. สีขาว ใช้สำหรับหนีบป้ายราคา หรือโน๊ต เมนูอาหาร

หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับค่ะ