081-8684466, 061-5475545
pmpremiumgroup9@hotmail.com

หน้ากากแผ่นใสกันเชื้อโรคFace Shield

หน้ากากแผ่นใสกันเชื้อโรคFace Shield
หน้ากากแผ่นใสกันเชื้อโรคFace Shield

หน้ากากแผ่นใสกันเชื้อโรคFace Shield

หน้ากากแผ่นใสคลุมหน้า ผลิตจากเซลลูลอยด์ ความหนา350ไมครอน(0.35 มม) ขนาด กว้างxยาวxหนา 250x300x0.35 มม มีสายปรับระดับไปทางด้านหลังโดยเสียบไว้ใต้สายยางยืด เปิดหน้ากากโดยดึงที่สายด้านหลัง ไม่ต้องเอามือจับที่ตัวหน้ากากให้เปื้อนเชื้อโรค
หน้าแกากแผ่นใสกันเชื้อโรคFace Shield ติดสติ๊กเกอร์

หน้าแกากแผ่นใสกันเชื้อโรคFace Shield ติดสติ๊กเกอร์

หน้ากากแผ่นใสคลุุมหน้า ผลิตจากเซลลลอยด์ ความหนา 140 มม ขนาดสูง20.5 x ยาว 29.5 ซม. มีฟองน้ำ รองรับที่ศรีะด้านหน้า