081-8684466, 061-5475545
pmpremiumgroup9@hotmail.com

ปากกาลูกลื่น

ปากกาลูกลื่นนำเข้า เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย เป็นพรีเมียมแจกในราคาย่อมเยาว์ คุณภาพหมึก 0.7 - 1.0 มล. มีสต๊อคพร้อมส่ง 3 วัน บริการวางแบบโลโก้ จัดวางอาร์ตเวิร์คฟรี สกรีนข้อความทุกตัวอักษรคมชัดทุกด้าม
ปากกกาลูกลื่น PMB-3029D

ปากกกาลูกลื่น PMB-3029D

ปากกาลูกลื่น PMB182 ปากกาสกรีนโลโก้ สกรีนงานคมชัดฟรี เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน
ปากการีไซเคิล PMB909

ปากการีไซเคิล PMB909

ปากกาลูกลื่นรีไซเคิล PMB909 ปากกาสกรีนโลโก้ สกรีนงานคมชัดฟรี เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน
ปากกาลูกลื่น  PMB2211D

ปากกาลูกลื่น PMB2211D

ปากกาลูกลื่น PMB2211D เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน
ปากกาลูกลื่น PM1327A

ปากกาลูกลื่น PM1327A

ปากกาลูกลื่นPMB1327A เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7วัน
ปากกาลูกลื่น PMB010

ปากกาลูกลื่น PMB010

ปากกาลูกลื่น PMB010 ไส้ปากกา 1.0 mm บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานฟรี
ปากกาลูกลื่น PMB012

ปากกาลูกลื่น PMB012

ปากกาลูกลื่นนำเข้า PMB012 เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย เป็นพรีเมียมแจกในราคาย่อมเยาว์ มีสต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานที่สินค้า คมชัด ฟรี
ปากกาลูกลื่น PMB0732-B

ปากกาลูกลื่น PMB0732-B

ปากกาลูกลื่น ไส้ 1.0 mm บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานฟรี
ปากกาลูกลื่น PMB0889B

ปากกาลูกลื่น PMB0889B

ปากกาลูกลื่น PMB0889B เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน สต๊อคพร้อมส่ง7วัน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี
ปากกาลูกลื่น PMB1067C

ปากกาลูกลื่น PMB1067C

ปากกาลูกลื่นนำเข้าPMB1067C เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน สต๊อคพร้อมส่ง7วัน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี
ปากกาลูกลื่น PMB1101

ปากกาลูกลื่น PMB1101

ปากกาลูกลื่น PMB1072B เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี
ปากกาลูกลื่น PMB1101B

ปากกาลูกลื่น PMB1101B

ปากกาลูกลื่นPMB1110B(1) เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน
ปากกาลูกลื่น PMB1126C

ปากกาลูกลื่น PMB1126C

ปากกาลูกลื่นPMB1126C เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน สต๊อคพร้อมส่ง7วัน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี