081-8684466, 061-5475545
pmpremiumgroup9@hotmail.com

ปากกาแฟนซี

ปากกาลูกลื่นนำเข้า เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย เป็นพรีเมียมแจกในราคาย่อมเยาว์ คุณภาพหมึก 0.7 - 1.0 มล. มีสต๊อคพร้อมส่ง 3 วัน บริการวางแบบโลโก้ จัดวางอาร์ตเวิร์คฟรี สกรีนข้อความทุกตัวอักษรคมชัดทุกด้าม
ปากกาลูกลื่น PMB1398C

ปากกาลูกลื่น PMB1398C

ปากกาลูกลื่น PMB1398C เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี
ปากกาลูกลื่น PMB2119

ปากกาลูกลื่น PMB2119

ปากกาลูกลื่น PMB2119 เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน
ปากกาลูกลื่นแฟนซี PMB1398A

ปากกาลูกลื่นแฟนซี PMB1398A

ปากกาลูกลื่นแฟนซี PMB182 เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน จัดส่งสินค้าตรงตามเวลา
ปากกาลูกลื่นแฟนซี PMB2772 love U

ปากกาลูกลื่นแฟนซี PMB2772 love U

ปากกาลูกลื่นแฟนซี PMB1398C เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน
ปากกาลูกลื่นแฟนซี PMB2772OK

ปากกาลูกลื่นแฟนซี PMB2772OK

ปากกาลูกลื่นแฟนซี PMB2772OK เขียนลื่นเส้นไม่ขาดตอน บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค และสกรีนงานคมชัดฟรี สต๊อคพร้อมส่ง 7 วัน จัดส่งสินค้าตรงตามเวลา
ปากกาแฟนซี PMB1398B

ปากกาแฟนซี PMB1398B

ปากกาลูกลื่นนำเข้า เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย เป็นพรีเมียมแจกในราคาย่อมเยาว์ คุณภาพหมึก 0.7 - 1.0 มล. มีสต๊อคพร้อมส่ง 3 วัน บริการวางแบบโลโก้ จัดวางอาร์ตเวิร์คฟรี สกรีนข้อความทุกตัวอักษรคมชัดทุกด้าม