081-8684466, 061-5475545
pmpremiumgroup@hotmail.com

ปิ่นโตสเตนเลส

ปิ่นโตสเตนเลส2ชั้น  (ชมพู)

ปิ่นโตสเตนเลส2ชั้น (ชมพู)

ปิ่นโตสเตนเลส2ชั้นสีชมพู ขนาด 11x17 ซม. วัสดุภายในเป็นสเตนเลส สามารถใส่อาหารได้ มีหูหิ้วสะดวกต่อการพกพา บริการสกรีนโลโก้ฟรี
ปิ่นโตสเตนเลส2ชั้น (ฟ้า)

ปิ่นโตสเตนเลส2ชั้น (ฟ้า)

ปิ่นโตสเตนเลส2ชั้นสีฟ้า ขนาด 11x17 ซม. วัสดุภายในเป็นสเตนเลส สามารถใส่อาหารได้ มีหูหิ้วสะดวกต่อการพกพา บริการสกรีนโลโก้ฟรี