หน้ากากแผ่นใสกันเชื้อโรคFace Shield

หน้ากากแผ่นใสคลุมหน้า ผลิตจากเซลลูลอยด์ ความหนา350ไมครอน(0.35 มม) ขนาด กว้างxยาวxหนา 250x300x0.35 มม มีสายปรับระดับไปทางด้านหลังโดยเสียบไว้ใต้สายยางยืด เปิดหน้ากากโดยดึงที่สายด้านหลัง ไม่ต้องเอามือจับที่ตัวหน้ากากให้เปื้อนเชื้อโรค

หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับค่ะ