นาฬิกาดิจิตอล CL05

นาฬิกาดิจิตอล สามาถดูเวลาในที่มืดได้ มีบอกอุณหภูมิ วันที่ บริการจัดทำโลโก้ และสกรีนงานฟรี

หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับค่ะ