สมุดไดอารี่ DIA-A5-1

สมุดปกหนัง PUขนาด 14.8x21 ซม. เนื้อในกระดาษปอนด์ 80 แกรมเกรดA ขนาด14.2x20.2 ซม. 192 หน้าพิมพ์ 1 สีโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ Information, Monthly and Note

หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับค่ะ