สมุดไดอารี่ A5-6

สมุดปกหนังPU ขนาด 14.8x21 ซม. เนื้อในกระดาษปอนด์ 80 แกรมเกรดA ขนาด 14.2x20.2 ซม. 192หน้าพิมพ์ 1 สีโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ Information, Monthly and Note

หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับค่ะ